Klej do styropianu EPS/XPS

Klej do styropianu (750ml) 840g

Klej poliuretanowy Grafen Professional Klej do styropianu jest przeznaczony do mocowania białych i grafitowych płyt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), do powierzchni ścian betonowych, ceramicznych, silikatowych lub z betonu komórkowego, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS).

Wydajność opakowania do 10m². Wydajność jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza oraz od sposobu aplikacji.

Właściwości techniczne

Produkt twardnieje w środowisku wilgotnym i osiąga przyczepność początkową w ciągu 20 minut. Po około 2 godzinach od zastosowania twardnieje. Jest odporny na każdy rodzaj warunków atmosferycznych, wodę morską, parę wodną i wilgoć. Temperatura stosowania +5°C/+35°C.

Sposób użycia:

Klej poliuretanowy Grafen Professional należy nakładać przy użyciu aplikatora, w sposób określony w instrukcji producenta. Należy nałożyć pasmami w ksztakie litery „W” o szerokości ok. 3 cm, z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi płyty.
Grubość utworzonej spoiny powinna wynosi (po przyłożeniu płyty do podłoża) 8 lub 15 mm, w przypadku mocowania płyt z białego EPS i 8 mm w przypadku płyt z XPS i grafitowego EPS.
Mocowane płyty termoizolacyjne powinny mieć proste krawędzie.

Podłoże przygotowane do klejenia płyt powinny być płaskie, wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ściany wynosi -4 mm i +2 mm.

Pomiaru odchyleń należy dokonywać łatą o długości 2 m, z dokładnością do 1 mm.

W przypadku ścian charakteryzujących się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą (szpachlową).

Przechowywanie

W suchym i chłodnym (+5°C do +25°C) miejscu, w zamkniętych opakowaniach.

Data przydatności

12 miesięcy od daty produkcji.

Sztuk w kartonie

12

Klej do styropianu