• Top class construction and automotive chemicals
Madejski Sp.j. 
ul. Makuszyńskiego 28 
31-752 Kraków

Construction chemicals - +48 12 683 96 11
Automotive chemicals - +48 12 683 96 23 

Troll Free Number

FOAM

FOAM MONTAGE

Can be used to fill gaps, noise and heat insulation. Thanks to excellent insulating properties, it is widely used in the assembly and finishing works.

Application:

 • Installation of door and window profile.
 • Sealing and insulation work partition walls, parapet
  stair treads.
 • Filling gaps and insulation of pipe culverts.
 • Insulating
  roofs, walls and ceiling joints.
 • Joining and sealing in framework constructions.
 • Thermal insulation of central heating system components and plumbing & sewerage installations.
 • Sealing of cooling systems.
 • Roofs thermal insulation.

Technical specifications: Curing takes place between 2 to 4 hours. Then the foam can be cut, cleaned and painted. It can be used on all types of building materials except silicon, Teflon, polyethylene and polypropylene. It is resistant to all weather conditions, sea water, steam and moisture.

How to use: Application surface must be clean and free from grease and loose dirt. Thoroughly moisten the surface with water before applying the foam. Use upside down. The container must be kept at room temperature. Before use, shake the can strongly approximately 30 times. After inserting the gun, adjust the nozzle or mount the hose. Fill the application area with foam starting from bottom with zigzag motion (from wall to wall), filling partially (approx. 70% of space / volume) to allow for the expansion process. Single foam layer
should not be thicker than 3 cm. Deep gaps should be filled with the foam as a layers. When fully cured, remove excess foam using a sharp knife, and secure the foam against UV lights, e.g. with silicone, plaster, etc. Clean the gun and hose with GRAFEN PROFESIONAL PU FOAMS CLEANER.

Store in a dry, cold place and in closed containers at temperatures between +5°C and +25°C.

Expiration date: 12 months from date of manufacture.
Packaging: 750 ml.

Pianka nisko prężna poliuretanowa

 • Montaż stolarki drzwiowej i okiennej.
 • Uszczelnianie i wygłuszanie: ścianek działowych, parapetów, stopni schodów.
 • Wypełnianie i izolacja przepustów rurowych.
 • Uszczelnienia złączy dachowych, ściennych i stropowych.
 • Łączenie i uszczelnienia w konstrukcjach szkieletowych.
 • Izolacja cieplna elementów instalacji C.O. i wodnokanalizacyjnych.
 • Uszczelnienia w systemach chłodzących.
 • Termiczna izolacja dachów.
 • Data przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Opakowanie: 750 ml.

Pianka poliuretanowa ogniochronna

 • Pianka poliuretanowa ogniochronna B1 GRAFEN PROFESSIONAL jest ciężko zapalną (DIN 4102- B1) jednokomponentową poliuretanową pianką montażowo- uszczelniającą.
  • Stosowana przy pracach, które wymagają przestrzegania użycia produktu spełniającego klasy niepalności.
  • Odporność termiczna (po utwardzeniu): – 50°C do + 90°C
  • Pianka poliuretanowa B1 przeznaczona jest do montażu futryn, ościeżnic okien i drzwi PVC, drewna i aluminium, uszczelniania złączy dachowych, ścian i stropów, wypełniania i izolacji przepustów kablowych i rurowych, izolacji instalacji centralnego ogrzewania oraz sieci wodno-kanalizacyjnej, wygłuszania i uszczelniania kabin działowych, nadwozi samochodowych, łodzi itp.
  • Świeża piana ma dobrą przyczepność do wszystkich materiałów budowlanych.
  • Data przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.
  • Opakowanie: 750 ml.

PU FOAMS CLEANER

PU foam cleaner cleans foam residues and prevents clogging of the gun. For obtaining best results, clean immediately after use.

Application:

 • Cleaning foam gun.
 • Removing uncured foam.
 • Surface cleaning and degreasing.

How to use. Surface cleaning: Insert the valve into the box valve. Spray on the dirt intended to be removed. Wipe with a dry cloth.

Cleaning the gun: Remove the gun from the box. Pull the gun trigger to clear out the remaining foam. Spray cleaning preparation to the gun and box valve. Mount the gun to cleaner box, press and hold the gun trigger for a couple of minutes. Repeat this process until the gun
is completely clean of foam or clean foam comes out.

Store: Store in a dry, cold place and in closed containers at temperatures between +5°C and +25°C.

 • Expiration date: 12 months from date of manufacture.
 • Packaging: 500 ml.